zespół tańca irlandzkiego
[009] Galway - zespół tańca irlandzkiego [002] Galway - zespół tańca irlandzkiego [004] Galway - zespół tańca irlandzkiego
Beltane » Konkurs — regulamin

Beltane - regulamin konkursu

„Beltane — święto ognia” - regulamin:

 1. Organizatorzy konkursu:
  • Galway — zespół tańca irlandzkiego,
  • Ośrodek Kultury w Będzinie.
 2. Partnerzy konkursu:
  • Urząd Miejski w Będzinie,
  • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie,
  • Fundacja Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu.
 3. Patronat medialny:
  • Aktualności Będzińskie.
 4. Patronat honorowy:
  • Prezydenta Miasta Będzina — Radosław Baran.
 5. Temat konkursu: „Beltane — święto ognia” (informacja nt. święta znajduje się w załączniku nr 1). Organizatorzy pozostawiają uczestnikom całkowitą swobodę w interpretacji tematu. Zaskoczcie nas swoją kreatywnością!
 6. Konkursy będą rozgrywane w następujących kategoriach:
  • I: klasy 1-3 szkół podstawowych: plastyczny,
  • II: klasy 4-6 szkół podstawowych: plastyczny,
  • III: gimnazja: grafiki komputerowej,
  • IV: szkoły ponadgimnazjalne: fotograficzny,
  • V: otwarta (bez limitu wieku): fotograficzny.
  Dany uczestnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii i wystawić do konkursu jedną pracę (tj. jedno zdjęcie itd.).
 7. Jury będzie się składać z 5 osób, które będą obradować wspólnie (opis jurorów znajduje się w załączniku nr 2). Każdej kategorii będzie przyporządkowany przewodniczący, którego głos będzie decydujący:
  • I: Beata Fonik,
  • II: Urszula Lewandowska-Zalewska,
  • III: Andrzej Kopka,
  • IV: Ewa Trefon,
  • V: Krzysztof Dulko.
 8. Prace konkursowe przyjmuje:
  Ośrodek Kultury w Będzinie
  Dział Animacji Kultury
  ul. Małachowskiego 43
  42-500 Będzin
  tel. (32) 267-47-38
  Dział Animacji Kultury jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
 9. Termin składania prac: od 1 do 31 marca 2010 r.
 10. Proporcje pracy mogą być dowolne (kwadratowe, prostokątne, panoramiczne). Prace należy składać w następujących formach:
  • I, II: oryginały, maksymalnie w formacie A2,
  • III: wydruk dobrej jakości minimalnie w formacie A4 lub wywołane minimalnie w formacie A4 (od 20x25 wzwyż),
  • IV, V: zdjęcia wywołane minimalnie w formacie A4 (od 20x25 wzwyż).
  Prosimy nie oprawiać prac, nie rolować ani nie zginać.
 11. Do składanych prac prosimy dołączyć czytelną informację:
  • I, II, III, IV: imię, nazwisko i klasę uczestnika oraz nazwę i telefon do szkoły, tytuł pracy,
  • V: imię, nazwisko i wiek uczestnika oraz telefon kontaktowy, tytuł pracy.
  Prace nieopisane w ten sposób lub opisane nieczytelnie nie wezmą udziału w konkursie.
 12. Biorąc udział w konkursie uczestnik deklaruje, że jest wyłącznym twórcą zgłoszonej pracy i posiada do niej prawa autorskie.
 13. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas obchodów święta Beltane w Ośrodku Kultury w Będzinie (30 kwietnia 2010 r.). Laureaci otrzymają statuetki oraz dyplomy.
 14. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach promocyjnych.
 15. Wszystkie prace zostaną umieszczone na wystawie pokonkursowej w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Wystawa będzie trwała od 1 do 31 maja 2010 r. Dodatkowo nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną umieszczone w internetowej galerii zespołu Galway na stronie: www.galway.art.pl/galeria.
 16. Pozostałe prace należy odebrać osobiście do 14 maja 2010 r. Prace nie będą odsyłane przez Organizatorów.
 17. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: galway.zti@gmail.com.
 18. Strona internetowa projektu: www.galway.art.pl/beltane.
 19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
 20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.


Facebook YouTube Instagram

1% dla OPP

1% dla Fundacji Kultury Irlandzkiej


Najbliższy występ:

Katowice, 2019-03-21
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego :: warsztaty dla uczniów z okazji Dnia Św. Patryka :: impreza zamknięta

Zatańczyliśmy już 416 razy.

» Pozostałe występy...


Patrykowy konkurs!
2019-03-10 22:16

Aby pełniej przeżyć obchody Dnia św. Patryka, warto się do nich dobrze przygotować. W ramach przygotowań powinno zaopatrzyć się w odpowiedni strój. W skromniejszych wydaniach wystarczy współczesny, kontynentalny ubiór z mniejszymi lub większymi zielonymi... » więcej

» Pozostałe aktualności...


Współpracujemy z:

Naszywki.net - naszywki i haft komputerowy

Naszywki.net
naszywki i haft komputerowy